A-AA+then

ชี้เมาส์แล้วข้อความออกมา

1,887
ผมอยากถามว่าเมื่อเอา เมาส์มาชี้แล้วข้อความออกมา ของ Ajax ใช้ฟังก้ชั่นอะไรครับ ตัวอย่างดังรูปครับ

2 ความคิดเห็น

เพราะตอนนี้กำลังจะจับ Ajax ครับ

1

 AjaxTooltip ครับ ลองหาในบทความดู (ครั้ง ที่ 2)
http://www.goragod.com/forum-view.html?wbid=729
2
^