A-AA+then

ปัญหาอ่านไฟล์จาก server จริงค่ะ

1,473
ถ้าต้องการเขียนโค้ดอ่านไฟล์ในเครื่อง โดยไม่อัพขึ้นไปที่ server ได้ไหมค่ะ
ต้องเขียนโค้ดยังไงค่ะ

หนูเขียนโค้ดเปิดอ่านไฟล์ปกติ พอรันที่ server จำลองก็ใช้ได้
แต่อัพขึ้นserver จริงกลับรันไม่ได้
เป็นเพราะอะไรค่ะ

1 ความคิดเห็น

ไม่ได้ครับ

เพราะ PHP ทำงานบน Server ครับ ไม่อัปโหลดขึ้นไปก่อน PHP ก็ไม่เห็นไฟล์

ส่วนบน local เห็นไฟล์ก็เพราะว่า localhost และ ไฟล์อยู่บน Server เดียวกันอยู่แล้ว (Sever Localhost)
1
^