A-AA+then

รบกวนอาจารย์ช่วยผมด้วยครับ

1,325
พอดีผมเขียนโค้ดแบบ ajax แล้วบังเอิญว่า ในหน้าเดียวกันมี ฟอร์ม อยู่ สอง ตัว พอผมจะทำการบันทึกข้อมูลมันไปเอาตัวแปรจากอีกฟอร์มา ผมควรแก้ปัญหายังไงครับ

2 ความคิดเห็น

กำหนด id และ name ให้กับฟอร์มและอ้างฟอร์มด้วย  getElementById('form_id')
1

ขอบคุณครับ
2
^