ปัญหาเกี่ยวกับ filefield

การส่งข้อมูลที่อยู่ใน filefield ที่เป็น path ที่ได้จากการใช้ปุ่ม browse...ใน filefield มีวิธีการอย่างไรค่ะ
ถ้าต้องการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยส่งผ่าน AJAX

คือว่าหนูต้องการข้อมูลเป็น path ที่อยู่ใน filefield หนูส่งค่าผ่าน AJAX ข้อมูลที่อยู่ในฟอร์มทุกข้อมูลสามารถส่งผ่านไปได้
และอ่านค่าได้ ยกเว้น filefield ไม่สามารถส่งค่าไปได้ ไม่ทราบอาจารย์มีวิธีการเขียนการส่งค่าผ่านแบบ AJAX อย่างไรค่ะ
09 มิ.ย. 2552 เวลา 13:37 น. 3 2,235

สงสัยจะยาก

value ของ file อ่านได้บน ie เท่านั้น บน browser อื่นอ่านไม่ได้ และ เมื่อ submit ไปแล้วค่าต่างๆจะเป็นค่าบน server ไม่ใช่ค่าจาก file
#1

แล้วเราต้องเขียนโค้ดยังไงค่ะ PHP ค่ะ
 

#2

เท่าที่พอทำได้ มีแต่ IE ครับ คืออ่านจาก fileinput.value ครับ (Javascript)
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^