A-AA+then

เกี่ยวกับ text file

1,836
อยากให้ มันอ่าน จากหลังไปหน้า ครับ หมายถึง ตอนแสดงผลถ้า อยากให้ข้อ ความที่อยู่ บรรทัดล่างสุดขึ้น ก่อน ต้องทำไง ครับ

//*** Read Text file ***//
$objFopen = fopen("data/".$strFileName, 'r');
if ($objFopen) {
while (!feof($objFopen)) {
$file = fgets($objFopen, 4096);
echo showEmo(CheckRude($file))."<br>";
}
fclose($objFopen);
}

echo "<div id='mydiv'></div>";

4 ความคิดเห็น

ใช้ file() อ่านเป็นบรรทัด แล้ววนลูปจาก บรรทัดล่าง ไปหาบรรทัดแรกครับ
1

พอมีตัวอย่างมั้ยครับขอบคุณครับ
2

นึกแล้วเชียว ว่าต้องถามให้เขียนให้ดู ความจริงนะจะลองเอาแนวคิดไปประยุกต์ดูนะ

<?php
  $fr = file('xxx.dat');
  for( $i = count($fr) - 1 ; $ >= 0 ; $i-- ) {
      echo $fr[$i].'<br />';
  }
?>
3

ขอบคุณครับผม 
4
^