A-AA+then

Ajax เรียกเพจมาแสดง สามารถเรียกเพจมาหลายเพจได้ไหมครับ

1,520
Ajax เรียกเพจมาแสดง สามารถเรียกเพจมาหลายเพจได้ไหมครับ

1 ความคิดเห็น

ได้ครับ โดยสามารถส่งไปพร้อมกันหลายๆ ครั้งได้ ไม่จำกัดว่าต้องเรียกแค่ครั้งละ 1 ตัวครับ
1
^