Ajax เรียกเพจมาแสดง สามารถเรียกเพจมาหลายเพจได้ไหมครับ

Ajax เรียกเพจมาแสดง สามารถเรียกเพจมาหลายเพจได้ไหมครับ
22 พ.ค. 2552 เวลา 18:20 น. 1 1,527

ได้ครับ โดยสามารถส่งไปพร้อมกันหลายๆ ครั้งได้ ไม่จำกัดว่าต้องเรียกแค่ครั้งละ 1 ตัวครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^