A-AA+then

มีการนับจำนวน Checkbox แบบ Array ที่รวมผลเป็นตัวเลขปล่าวครับ

1,660
3


ช่วยด้วยครับ

ผมอยากได้โค้ด  ที่คลิกตรง Checkbox แล้วไปแสดงผลตัวเลข ตรง  ช่อง    รวม    อะครับ

ช่วยที่นะครับ

ช่วยแนะนำผมที่นะครับ

2 ความคิดเห็น

ดูในบทความ
1

ใช้ java รวมผลไว้ในตัวแปร ตัวหนึ่ง แล้วให้ div ที่ต้องการแสดงผล แสดงผลรวมออกมา

เช่น

<input type='checkbox' id='a' name='a' onclick='addvalue(this)'>
รวม<div name='display' id='display'>0</div>

java

function addvalue(obj){
    if(obj.checked==true){
    var ck+=10;
document.getElementById('display').firstChild.nodeValue=ck;
}
}

ประมาณนี้เอาไปดัดแปลงเองครับ
2
^