A-AA+then

เรียก เพจ (Ajax) มาแสดงโดยผ่าน Action Script ยังไงครับ

1,701
อาจารย์ครับ เราสามารถใช้คำสั่ง Action Script ซึ่งอยู่ใน flash แล้วไฟล์ flash ที่ผมใช้อยู่ก็มีแต่ตรง Header ไฟล์เดียว แต่ทีนี้ว่า อยากจะใช้คำสั่ง Action เรียกใช้งาน Ajax เพื่อให้เรียกเพจมาแสดง โดยให้โชว์อยู่ในหน้าเดียวกัน คือไม่ได้ดึงหน้าใหม่มาแสดงเหมือน php นะครับ แต่อยากให้เหมือน flash action ทั่วๆ ไป โดยที่คลิกปุ๊ปแสดงปั๊ป ไม่รู้ว่าเราสามารถเรียกผ่านอะไรได้บ้างครับ

1 ความคิดเห็น

ตอบตรงๆว่าไม่ชำนาญแฟลช

แต่ทีรู้ๆ flash สามารถเรียกใช้ php ได้ ดังนั้นก็น่าจะทำได้ครับ ผมจำได้ว่าเคยมี framework บางตัวที่ใช้ flash เป็นตัวกลางในการโหลดเพจแทน AJAX ครับ


คำตอบจริงๆ คือ ได้ครับ แต่ผมไม่รู้วิธีเขียน flash ถ้าเขียน action script เป็นก็ลองเขียนดูสิึครับ เอาใจช่วย
1
^