A-AA+then

ขอถามเกี่ยวกับเรื่องวันที่ในการสมัคสมาชิก รูปแบบมาตรฐาน

1,495
อยากราบว่าทำกันอย่างไร ออกแบบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร

1 ความคิดเห็น

555+++

มาตรฐานของวันที่บน mySQL ก็ ฟิลด์ชนิด DATETIME ครับ ถ้าแบบอื่นๆก็เก็บเป็นตัวเลขโดยเก็บแบบ mktime จะเลือกแบบไหนแล้วแต่ถนัดครับ มันสามารถแสดงวันที่และเวลาได้เหมือนกัน
1
^