การ Query ข้อมูลมาแสดงใน javascripts เป็นช่วง ๆ

<script type="text/javascript">
var value1=new Array()

value1[0]='ข้อความที่ 1'

</script>


ตรง value1[0] ผมต้องการให้ออมาถึงแค่ value1[2]

โดยผมใช้ for loop ครับ ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่ติดตรงที่ถ้า ใน value1[0]='ข้อความที่ 1'

ไอ้ตรง 'ข้อความที่ 1' นั้นผมไป query ข้อมูลจาก db มาครับ และสมมติว่า query มาได้ 10 เรคคอร์ด แต่ผมต้องการให้แสดงแทนตรง 'ข้อความที่1' เพียงแค่ 3 เรคคอร์ดครับ และเรคคอร์ดที่ 4-6 นั้นไปแสดงใน 'ข้อความที่ 2' ของ value1[1] ตลอดจนเรคคอร์ดที่ 7-9 นั้นไปแสดงใน 'ข้อความที่ 3' ของ value1[2] ครับ

มีวิธีการเขียนอย่างไรครับ
14 พ.ค. 2552 เวลา 13:25 น. 4 1,707
^