ทำไมเวลาตัดคำแล้วขึ้นตัวสี่เหลี่ยม

<?php
$long_text = 'รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามตารางการอบรมฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน';
 
echo $new_text = wordwrap($long_text, 50, "<br />
", true);
?>

14 พ.ค. 2552 เวลา 08:59 น. 7 1,555
^