A-AA+then

เกี่ยวกับ pattern modiflers ของ regular expression ครับ

1,482
อยากทราบความหมายและวิธีการใช้งานที่เหมาะสมของ pattern modiflers ครับ
ผมได้ลองศึกษาผ่านทาง docs ของเว็บต่างประเทศแล้วก็ไม่เข้าใจครับเพราะภาษาอังกฤษอ่อนมาก ๆ
หวังว่าอาจารย์จะกรุณาผมด้วยครับ

คือแบบเนี้ยอ่ะครับ preg_match("#pattern#isu", $data, $match);

g คือ .....
i คือ .....
m คือ .....
s คือ .....
x คือ .....
e คือ .....
U คือ .....
isu คือ .....2 ความคิดเห็น

เขียนเป็นบทความให้แล้ว
1

ขอบคุณครับรวดเร็วทันใจมาก ๆ 
2
^