php จะเรียก .exe ยังไงครับ

อย่าง vb เรียก โปรแกรมภายนอก .exe นี่ไม่ยาก
แต่ php จะเรียก .exe มาอยู่ภายในหน้าเว็บของ
มันได้ยังไงครับ (อยากจะใส่เกมส์ลงไปในเว็บ
แต่คอมไพล์มาแล้ว)

ขอบคุณครับ
08 พ.ค. 2552 เวลา 20:08 น. 5 1,495
^