เกี่ยวกับ responseText รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ

ปัญหา : ที่ if(rt=='y') ค่ะ คือค่าที่ได้จากคำสัั่ง responseText มันไม่ได้มาแค่
y ตัวเดียว แต่มันเอาแท๊กอื่นๆมาด้วนค่ะ มันเลยไม่ตกที่ if นี้ซะที ทำไงดีค่ะ
แก้ไม่ได้ แงๆ
รูปข้างล่างนี่จากการ alert("rt"+rt); ดูส่วนโค๊ตค่ะ
<? session_start(); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>:: NSC AdminLogin ::</title>
<style>
    body{
        background-color:#FFFFF0;
    }
    .bglogin{
        background-image:url(images/login2.png);
        background-repeat:no-repeat;
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:14px;
        width:300px;
        height:150px;
        margin-top:-15px;
        margin-left:-15px;
        padding-top:15px;
        float:left;
    }
    .bgshadowlogin{
        background-image:url(images/shadowlogin.png);
        background-repeat:no-repeat;
        width:300px;
        height:150px;
        margin-top:10em;
        margin-left:20em;
    }   
.style1 {color: #FF0000}
.style2 {font-size: 18px}
</style>

<script type="text/javascript" src="../js/prototype.js"></script>
<script language="javascript">
    function chkLogin(){ //ฟังก์ชันมีการกดปุ่มล๊อคอิน
    var chk = Form.serialize('FormAdmin');
    var url = "admin_check.php";
    url += "?dummy="+(new Date()).getTime();
    alert(chk);
    new Ajax.Request(url,{method: 'post', parameters:chk, onComplete:chkLoginResult});
    }
    function chkLoginResult(XMLHttPRequest_Obj){
        //alert("XMLHttPRequest_Obj"+XMLHttPRequest_Obj);
        var rt = XMLHttPRequest_Obj.responseText;
        alert("rt"+rt);
        if(rt=="y"){  //ถ้าล๊อคอินสำเร็จ จะให้เปิดเพจใหม่
            //window.location = 'register.php';
            document.getElementById("alert1").innerHTML = "สามารถเปิดได้";
        }else{
            document.getElementById("alert1").innerHTML = rt;  //แต่ถ้าล๊อคอินไม่สำเร็จให้แจ้งเตือน ปัญหา : ตกมาที่เงื่อนไขนี้หมดเรยค่ะ T^T
        }
    }
</script>


</head>
<body>

<div id="shadowlogin" class="bgshadowlogin">
<div id="bgloginAdmin" class="bglogin">
<FORM  METHOD="POST"   ACTION="" id="FormAdmin">
<TABLE  WIDTH="266" align="center"class="textH1">
<tr>
    <td colspan="2" align="center">
      <span class="style2"><strong>:: Admin Login ::</strong></span><br><br>
    </td>
</tr>
<TR>
    <TD width="105" align="right"><strong>Username</strong><span class="style1">*</span>  :</TD>
    <TD width="149" align="left"><INPUT NAME="admin" TYPE="text" id="admin" size="12" value="<?=$admin; ?>"></TD>
</TR>
<TR>
    <TD align="right"><strong>Password</strong><span class="style1">* </span>:</TD>
    <TD align="left"><INPUT  NAME="pass"  TYPE="password" id="pass" size="12"></TD>
</TR>
<TR>
    <TD>&nbsp; </TD>
    <TD> 
        <input name="btLogin" type="button" id="btLogin" OnClick="chkLogin();" value="Login">
    </TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</div>
</div>
<div id="alert1" align="center">....</div>
</body>
</html>

05 พ.ค. 2552 เวลา 15:15 น. 6 1,628
^