update ข้อมูล

ใช้ฐานข้อมูล ms sql server2005+php
ข้อมูลที่ดึงมาเป็นรายงานนั้น สามารถกรอกหมายเหตุเข้าไป พอหลังจากนั้นกดบันทึก รายงานที่เคยมีลดลงจากเดิม ก็คือให้มีการแจงหมายเหตุมานะค่ะ อันไหนที่แจงหมายเหตุแล้ว  ก็ไม่ต้องแสดงรายงาน อย่างเช่น รายการที่ดึงออกมานั้นมี 10 รายการ แล้วมีการชี้แจงเป็นบางรายการและไม่ได้เรียงตามลำดับอาจจะชี้แจง ลำดับที่ 1 6 8 ประมาณนี้  พอจะให้เก็บค่าที่ชี้แจง update ฟืลด์ตาม id เราต้องทำการวน loop อย่างไรค่ะ  ค่าถึงจะ update ให้เฉพาะตัวที่ได้ทำการ update จริง ๆ  เท่านั้นให้ตรง id
03 เม.ย. 2552 เวลา 11:55 น. 3 2,053
^