รอบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ

function AddUser(){// ลงทะเบียน        // ตัวแปรที่ส่ง    var username = document.getElementById('username').value;    var password = document.getElementById('password').value;    var repassword = document.getElementById('repassword').value;    var title = document.getElementById('title').value;    var name = document.getElementById('name').value;    var sex = document.getElementById('sex').value;    var birthdate = document.getElementById('birthdate').value;    var birthmonth = document.getElementById('birthmonth').value;    var birthyear = document.getElementById('birthyear').value;    var address = document.getElementById('address').value;    var city = document.getElementById('city').value;    var province = document.getElementById('province').value;    var country = document.getElementById('country').value;    var zip = document.getElementById('zip').value;    var phone = document.getElementById('phone').value;    var mphone = document.getElementById('mphone').value;    var fax = document.getElementById('fax').value;    var email = document.getElementById('email').value;    if(username=="")    {     alert("กรุณาระบุ Username");     document.getElementById('username').focus();         }    else if(password=="")    {     alert("กรุณาระบุ Password");     return false;    }    else if(respassword=="")    {     alert("กรุณาระบุ ยืนยันรหัสผ่าน/Repassword");     return false;    }    else if(password!=respassword)    {     alert("Password สองช่องไม่ตรงกัน");     return false;    }    else if(title=="")    {     alert("กรุณาเลือก คำนำหน้าชื่อ");     return false;         }    else if(name=="")    {     alert("กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล");     return false;         }    else if(sex=="")    {     alert("กรุณาเลือก เพศ");     return false;         }    else if(birthdate=="")    {     alert("กรุณาระบุ วันเกิด");     return false;         }    else if(birthmonth=="")    {     alert("กรุณาระบุ เดือนที่เกิด");     return false;    }    else if(birthyear=="")    {     alert("กรุณาระบุ ปีที่เกิด");     return false;         }    else if(address=="")    {     alert(" กรุณาระบุ ที่อยู่");     return false;         }    else if(city=="")    {     alert("กรุณาระบุ อำเภอ");     return false;         }    else if(province=="")    {     alert("กรุณาระบุ จังหวัด");     return false;    }    else if(country=="")    {     alert("กรุณาระบุ ประเทศ");     return false;         }    else if(phone=="")    {     alert("กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์");     return false;         }    else if(email=="")    {     alert("รุณาระบุ E-mail");     return false;    }    else if(email.match(/^[\w]{1}[\w\.\-_]*@[\w]{1}[\w\-_\.]*\.[\w]{2,6}$/i))    {     alert("email address ไม่ถูกต้อง กรุณากลับไปตรวจสอบอีกครั้ง");     return false;         var url = 'register.php'; // url     var pmeters = "username="+username+"&password="+password;       pmeters =pmeters+"&repassword="+repassword+"&title="+title;       pmeters =pmeters+"&name="+name+"&sex="+sex;       pmeters =pmeters+"&birthdate="+birthdate+"&birthmonth="+birthmonth;       pmeters =pmeters+"&birthyear="+birthyear+"&address="+address;       pmeters =pmeters+"&city="+city+"&province="+province;       pmeters =pmeters+"&country="+country+"&zip="+zip;       pmeters =pmeters+"&phone="+phone+"&mphone="+mphone;       pmeters =pmeters+"&fax="+fax+"&email="+email+"&time="+Math.random();       alert(pmeters);       postDataReturnText(url,pmeters , displayAddUser);    }     } function displayAddUser(text){// สมาชิก   alert(text);         if(text=="Y"){    alert("คุณได้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว");   }else{    document.getElementById('div1').style.display = 'none';         } } คือเวลา เราคลิ๊ก ลงทะเบียน มันจะ alert แล้วก้อ ไปหน้าหลักเลยอ่ะครับ แต่ผมอยากหน้าสมัคร ยังอยู่เหมือนเดิม  ไม่รู้ว่ามันคือค่ายังไงครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ
01 เม.ย. 2552 1 3,240

   if(username=="")    {     alert("กรุณาระบุ Username");     document.getElementById('username').focus();    <em> return false;   </em><span style="color: rgb(192, 192, 192);"><-ต้องเติมบรรทัดนี้หรือเปล่าครับ</span>    }    else if(password=="")    {     alert("กรุณาระบุ Password");     return false;    }
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^