A-AA+then

รบกวนถามเรื่องเปิดโปรแกรม .exe

2,095

ใช้คำสั่งอะไรเปิดไฟล์ .exe ครับ
เรียกโปรแกรมที่มีอยู่ใน drive C เปิดออกมาก เช่น เปิดโปรแกรม msn.exe

1 ความคิดเห็น

php ไม่สามารถเปิดโปรแกรมฝั่ง Browser ได้นะครับ เปิดได้แต่โปรแกรมฝั่ง Server เท่านั้น เนื่องจาก PHP ทำงานที่ฝั่ง Server เท่านั้นครับ
1
^