A-AA+then

เกี่ยวการส่งคิวรี่สตริงน่ะครับ

1,551
ส่งจากอีกหน้านึง code post_ads.php?com=<?=$edit?> ไปอีกหน้านึง ที่แอดเดรสบาร์ ก้ขึ้นค่า post_ads.php?com=2
แต่ ผลสั่งให้เป็น <?=$com?>ที่หน้าแสดงข้อมูล ทำไมไม่ขึ้นเลข 2 ที่ส่งมาเหมือนแอดเดรสบาร์ล่ะครับ ผมงง

3 ความคิดเห็น

<?php
  $som = $_GET[com];
  echo $com;
?>
1

^
^
^
$som , $com

พลาดไปแล้ว อิอิ...

<?=$_GET['com']?>

ชัวร์ กว่าครับ อิอิ
2

ขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆ ช่วยให้ผมรู้ข้อบกพร่องตัวเองหลายอย่างเลยครับ ตอนแรก
code ผม
<?
$com=$_GET[id_mem];
print $com;
?>


ก้เลยไม่มีค่าอะไรให้แสดงเลย โง่เขลาอะไรเยี่งนี้หนอเรา
3
^