A-AA+then

ขอความช่วยหน่อยครับ

1,773
คือผมได้ทำโปรแกรม Auto Submit ตัวโปรแกรมได้ทำเสร็จแล้วครับแต่ผมอยากทำตัวโปรแกรมเป็นแนว Ajak เพราะมี Url ให้ submit ประมาณ 4000 กว่าเยอะมาก อยากให้วนลูป ครั้งล่ะ 10 Url ครับโดยโชว์ในหน้าเมนเพจ มีไอเดียไหมครับ

2 ความคิดเห็น

แก้นิดหนึ่งเปี่ยนจาก Ajak เป็น Ajax

1

ก็ส่งไปพร้อมๆ กันทีละ 10 URL หรือกี่ URL ก็ได้นี่ครับ แล้วก็ไปแยกออกเป็นแต่ละ url ด้วย PHP ตอนรับค่า แล้วก็ไปจัดการที่เหลือเอาในตอนนั้น
2
^