A-AA+then

รบกวน อยากได้ Function ตัดข้อความครับ

1,636
คือผม ต้องการตัดรหัสนักศึกษาอ่ะครับ

Ex.  502010088

ต้องการจะเอาแค่ 50 ตัวหน้าเท่านั้น จะใช้ Function อะไร ของ Php ครับ 

ขอบพระคุณ ล่วงหน้า

2 ความคิดเห็น

ผมใช้ substr() ครับ
1

$result = substr("502010088",0,2);
2
^