A-AA+then

ใครพอทราบโค๊ตอัปโหลดไฟล์แบบที่ ลากไฟล์ใส่ในกล้องข้อความ

1,371
ใครพอทราบโค๊ตอัปโหลดแบบที่ ลากไฟล์ใส่ในกล้องข้อความ ได้หลายๆไฟล์
ทำยังงัย

1 ความคิดเห็น

ครึๆ

Browser ไม่สามารถลากไฟล์จาก Wxplorer มายัง Browser ได้ครับ

ถ้าอยากจะลอง อาจต้องลองใช้ ActiveX ครับ ส่วน Flash ไม่แน่ใจครับ
1
^