A-AA+then

อยากสอบถามเกี่ยวกับ Error ที่ gtooltip.js

1,646
ผมพยายามเอา code tooltip ไปใช้งาน แต่ติดปัญหา
$E(elem) ใช้ไม่ได้ที่บรรทัดที่ 90 ใน gtooltip.js

เมื่อ debug แล้วพบว่า ค่า Object.isGElement(elem) เป็น true
จึงมีการ return elem.elem กลับมา  ทำให้ el ที่ได้เป็น null

ผมสงสัยว่าทำไม Object.isGElement(elem) ถึงเป็น true ทั้งที่ผมใช้ this ธรรมดา

<a href="#" onmouseover="mTooltipShow('001',this)">name</a>

แบบนี้ครับ

3 ความคิดเห็น

save โค้ดไปเมื่อไรเอ่ย ถ้า save ไปนานแล้ว ลอง save ไปใหม่ดูครับ เนื่องจากมีการแก้ไข bug บางจุดเร็วๆนี้ครับ
1

เพิ่งจะ save ไปครับ

ขอถามอีกซักเรื่องนะครับ

ผม include prototype.js ไว้ในไฟล์เดียวกันด้วย
ตอนเปิดด้วย IE สามารถทำให้ได้ถูกต้อง  แต่เมื่อเปิดด้วย Firefox tooltip ไม่ขึ้นมาเลย
มี error เมื่อ mouseover ว่า

Warning: Expected ':' but found 'opacity'.  Declaration dropped.
ที่ไฟล์หลัก

และ

Error: b.match(/opacity:\s*(\d?\.?\d*)/) is null
Source File: http://www.meedate.com/newmoderator/prototype.js
Line: 1

เป็นเพราะอะไรครับ
2

ไม่แน่ใจว่าจะใช้คู่กันได้นะครับ เนื่องจากมีบางฟังก์ชั่นของ prototype และ gajax ที่ชื่อซ้ำ้กันนะครับ

ให้ลองจัดลำดับ gajax ไว้ก่อน หรือหลัง prototype ดูครับ
3
^