A-AA+then

เรื่อง ง่าย ที่มันก็ไม่ง่าย เกี่ยวกับตัวแปร PHP

1,429
มันพอจะมีวิธีการสร้างตัวแปร แบบ ตามที่เราต้องการ
ตัวอย่างแนวความคิดนะครับ
ผมรับค่าว่ามีข้อมูล 9 ข้อมูล ผมจะต้องสร้างตัวแปรจำนวน 9 ตัวเพื่อเก็บข้อมูลนั้น
ผมรับค่าว่ามีข้อมูล 10 ข้อมูล ผมจะต้องสร้างตัวแปรจำนวน 10 ตัวเพื่อเก็บข้อมูลนั้น
โดยตัวแปรที่สร้างนั้น ต้องไม่ใช่ array เป็นตัวแปร ปกติ อ่ะครับ

ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

$lineplot=new LinePlot( explode("," a[0]));
$lineplot1=new LinePlot( explode("," a[1]));
$lineplot2=new LinePlot( explode("," a[2]));
$lineplot3=new LinePlot( explode("," a[3]));
                     .
                     .
                     .
$lineplotn=new LinePlot( explode("," a[n]));

อะไรประมาณนี้ อ่ะครับช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

งงกะคำถาม เดาคำตอบนะ

PHP สามารถใช้ ตัวแปรมาเป็นชื่อตัวแปรได้ครับ เช่น

<?php
     $a = 'one';
     $$a = 'two';
     echo $one;
?>


ไม่รู้จะเข้าใจมั้ย 555+++
1
^