A-AA+then

ถามเกี่ยวกับ tag <select> การแทรกภาพใน option ครับ

2,559

มีคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มใน <option> ใหมครับ เช่น

<select id="cxType" name="cxType">
     <option value="M" style="background-image:url(../images/meetting.gif)">ประชุม</option>
     <option value="T" style="background-image:url(../images/training.gif)">ฝึกอบรม</option>
</select> 

แต่มันไม่แสดงรูป

2 ความคิดเห็น

เข้าใจในคำถามครับ
นึกภาพออก
แต่ยังไม่เคยลองทำดูเลย ขอ อภัยที่ช่วยไม่ได้เลย
1

ไม่มีครับ มันไม่ทำงานในทุก Browser ครับ
2
^