A-AA+then

ถามเรื่องการแทน IP Address ครับ

1,341
คือว่า ผมอยากให้ IP Address ที่จะแสดงออกมา ให้แสดง ในรูปแบบนี้ครับ IP: 192.168.xx.xx อย่างนี้ครับ ต้องทำงัยครับ ช่วยบอกให้ที่ครับ ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

อันนี้ไปเจอมา ทำให้ตัวเลข 3 ตัวท้ายเป็น xxx

function showIP($ip)
{
$newIP = substr($ip,0,strrpos($ip,'.')).".XXX";

return $newIP;
}


เวลาเอาไปใช้งานก็

echo showIP($ip*);


หมายเหตุ
$ip* คือ ให้เอาตัวแปรที่เก็บค่า IP ที่ต้องการแสดงใส่ลงไป

เครดิต Apache 3.1b
1

เอ้า อาจารย์เขียนบทความแล้ว
http://www.goragod.com/knowledge-การ%20แทนที่ข้อความ%20ip%20address%20ด้วย%20xxx.html

ต้องตามไปเก็บความรู้ไว้ อิๆ
2
^