A-AA+then

แก้ปัญหาสปายแวร์

1,508
จะแก้ปํญหาพวก สปายแวร์ เข้ามาโพสต์ในบอร์ดได้อย่างไรครับ

2 ความคิดเห็น

Spy Ware หรือ Spam ครับ ถ้าเป็นสามารถแก้ได้ด้วยการบังคับกรอก รหัส Antispam เช่น รหัสรูปภาพครับ

หาโค้ดได้บนเว็บครับ
1

ขอบคุณครับ

2
^