A-AA+then

อยากได้โค้ดลบรูปหลายรูปในครั้งเดียว

1,644
อยากได้โค้ดลบรูปหลายรูปในครั้งเดียวเมื่อเราติ๊กที่ check box แบบ เลือกลบ หรือเลือกทั้งหมดให้ลบข้อมูลทั้งในฐานข้อมูลแล้วก็ลบรูปที่เราเลือกออกไปด้วยครับ

2 ความคิดเห็น

อาเรย์ครับ ดูได้จากบทความด้านบนครับ ผมเห็นมีบอกอยู่ครับ

1

ลองประยุกต์จาก checkbox แบบ array ครับ แค่เปลี่ยนการรับข้อมูลเป็นลบข้อมูล
2
^