A-AA+then

css แสดงบน firefox

1,512
รบกวนอีกครั้งนะคะ จาก link http://jqueryfordesigners.com/coda-slider-effect/ เมื่อทำการเพิ่ม overflow:auto เข้าไปที่โค้ด css แล้วเวลาแสดงผลที่ firefox จะเพี้ยนไปนะคะ จะเป็นแบบเว็บที่ทำอยู่นะคะ www.icecube.co.th ต้องรัน firefox จะเห็นว่าผิดปกตินะคะ รบกวนด้วยนะคะ

1 ความคิดเห็น

ตอบให้แล้วนะในอีกกระทู้หนึ่ง
1
^