ตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก mysql

พอจะมีตัวอยางไหมครับ

02 ก.พ. 2552 เวลา 13:17 น. 4 1,567
^