A-AA+then

ajax สั่งให้เปิดไฟล์ ใหม่ แล้วก็ ส่งค่าไปด้วย

1,441
ajax  สั่งให้เปิดไฟล์ ใหม่  แล้วก็ ส่งค่าไปด้วยทำไง ครับ
เช่น มีปุ่ม อยู่ 2 ปุ่ม   คลิกปุ่มที่ 1 เปิดไฟล์ ที่1 พร้อมกับส่งค่าไปให้ด้วย       คลิกปุ่มที่ 2 เปิดไฟล์ที่ 2 พร้อมส่งค่าไปด้วย ทำไงครับ

1 ความคิดเห็น

สร้าง Request 2 อัน แยกกันไปคนละไฟล์ ได้เลยครับ โดยใช้ Javascript และ Ajax 2 ตัว
1
^