A-AA+then

เราจะทำอย่างนี้ยังไงครับ www.xxx.com/aaa แทน www.xxx.com?id=aaa

3,593
เราจะทำอย่างนี้ยังไงครับ www.xxx.com/aaa แทน www.xxx.com?id=aaa 

เช่นเราทำบอร์ด อยากให้บอร์ดแต่ละ id ไม่ต้องส่งค่า พารามิเเตอร์ ไป ?id=aaa แต่อยากให้ต่อท้ายโมเมนเราเลย ใช้ php เขียน

ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ

1 ความคิดเห็น

ทำได้ครับ ลองศึกษาเรื่อง .htaccess ดูครับ โดยใช้ร่วมกันกับการแก้ไขโปรแกรมที่ใช้เล็กน้อยครับ
1
^