รบกวนถามเรื่องเช็คค่าว่างของ array

พอดีผมมีโค้ด javascrip เช็คค่าว่างของฟอร์ม บังคับให้กรอกน่ะครับ
แต่มันจะใช้ไม่ได้กับ กรณี ที่ฟอร์มรับค่านั้นเป็น array
วัตถุประสงค์คือผมจะทำฟอร์ม upload ครั้งละหลายๆ ไฟล์

โค้ดจะประมาณนี้ครับ 

 For ($i=1; $i<+$nfile; $i++) { //วนรอบทำอินพุทตามจำนวน $nfile
  echo "ชื่อรูปที่ $i <input type=\"text\" name=\"title[]\">&nbsp;&nbsp;<font size='2' color='red'>*</font>";
  echo "&nbsp; เลือกไฟล์ที่ $i <input name=\"userfile[]\" type=\"file\">&nbsp;&nbsp;<font size='2' color='red'>*</font><br>";
 }

ส่วนโค้ด javascript สำหรับเช็คคือ
<script language="javascript">

function checkfrm() {
if(document.checkformder.title.value=="") {
alert("กรุณากรอกหัวข้อ ด้วยครับ") ;
document.checkformder.title.focus() ;
return false ;
}
else if(document.checkformder.userfile.value=="") {
alert("กรุณาระบุไฟล์รูปด้วยครับ") ;
document.checkformder.userfile.focus() ;
return false ;
}
else
return true ;
}
</script>

ผมเองก็ไม่ค่อยเก่ง java ด้วยก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์หรือเพื่อนๆ สมาชิกท่านอื่นว่าจะแก้ไขโค้ดยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

25 ม.ค. 2552 เวลา 17:42 น. 13 3,550
^