A-AA+then

url ของเว็บนี้

1,690
ผมเห็นว่า url ของเว็บนี้บางหน้าจะเป็นอย่างนี้ knowledge-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20select%20%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20PHP.html80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1.html ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า ชื่อหน้ามันเป็นภาษาไทยใช่มั้ยครับ เราสามารถตั้งชื่อไฟล์หน้าเว็บของเราให้เป็นภาษาไทยได้ใช่มั้ยครับ แล้ววิธีการแปลงจาก ภาษาไทย ให้กลายเป็น url แบบด้านบน นี่ใช้ function หรือ โปรแกรมอะไรหรอครับ

3 ความคิดเห็น

rawurlencode('ภาษาไทย');
1

แล้วตอนรับตัวแปรทำยังไงค่ะ

2

ไม่ต้องทำอะไรครับ PHP จะแปลงตัวหนังสือยุ่งๆให้เป็นข้อความปกติเองครับ
3
^