A-AA+then

เกี่ยวกับ mysql ครับ

1,584
การสร้าง table ใน mysql มีกฏห้ามใช้ filed text 2 อัน ใน table เดียวกันหรือเปล่าครับ

เหมือนว่าผมเคยได้ยินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ แต่ไม่ค่อยมั่นใจ

2 ความคิดเห็น

ไม่มีครับ ไม่เคยเห็นมีกฎแบบว่ากับฟิลด์ชนิดใดครับ นอกจาก primary key
1

ใช้ได้นะครับ แต่ต้องคนละชื่อ
2
^