A-AA+then

date time php

2,542

ผมอยากทราบว่า ถ้าผมจาทำ ให้วันที่คำนวนออกมาเอง จะต้องเก็บ วันที่ยังเพื่อให้ง่าย ต่อการคำนวน เช่น dat time หรือ time stamp ดี คือ ผมจาทำ ให้ วันที่บันทึกข้อมูล แล้ว เลือกวันที่หมด อายุ อะคับ เช่น 1/1/2001 เลือก 365 วัน แล้วให้มันหาวันหมด อายุเอง แล้วบันทึกลง database  อะคับ (อยากทราบแนวคิดของหลายๆคน คับว่าจาทำยังไง)

2 ความคิดเห็น

หลักในการเลือกใช้วันที่ชนิดใดบน PHP หรือ MySQL มีดังนี้ครับ

เก็บเป็นรูป Date หรือ DateTime มื่อต้องการคำนวณวันที่บน MySQL โดยตรง หรือ

เก็บในรูป mktime (INT) หากต้องการนำวันที่มาคำนวณบน PHP ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^