A-AA+then

พิมหน้าที่ต้องการ

2,228
อ.ครับ ผมอยากทสอบถามในการให้เปิด popup หน้าที่ต้องการพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์ได้เลยครับ ผมใช้ <a href='javascript:window.print();'><img src="images/printer.png" alt="พิมพ์หน้านี้" border="0" /></A> มันจะติดส่วนหัวมาด้วย คือต้องการพิมพ์เฉพาะข้อมูลครับ

2 ความคิดเห็น

อันนี้ต้องใช้ความรู้ css กับ web report ผมเองเองก้อยังทำไม่ได้แล้วไม่รู้ ว่าจะศึกษา ที่ไหน พยายาหาข้อมูลอยู่
1

ใช้อีเวนต์ onload ของ body ครับ

<body onload="window.print()">
2
^