ต้องการให้ Array วน Loop รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ต้องการให้มันลูป อเรย์ จากเดิม มีแค่อเรย์เดียว

mysql_select_db($database_follow, $follow);
$query_rsJob = "SELECT * FROM tb_job WHERE project_id = '$project_id'";
$rsJob = mysql_query($query_rsJob, $follow) or die(mysql_error());
$row_rsJob = mysql_fetch_assoc($rsJob);
$totalRows_rsJob = mysql_num_rows($rsJob);

$job = $row_rsJob['job_name'] ;
$jobStart = explode("-",$row_rsJob['job_start']);
$jobEnd = explode("-",$row_rsJob['job_end']);


//ของเดิม
$definitions['planned']['phase'][0]['name'] = $row_rsJob['job_name'] ;
$definitions['planned']['phase'][0]['start'] = mktime(0,0,0,$jobStart[1],$jobStart[2],$jobStart[0]);
$definitions['planned']['phase'][0]['end'] = mktime(0,0,0,$jobEnd[1],$jobEnd[2],$jobEnd[0]);


ปรับโคด ข้างบน เป็นแบบข้างล่าง แต่ผลยังเพี้ยน(คือ ลูป แต่ของเดิม อเรย์อื่น

เช่น อเร 0  = A  1 = B  2 = C แทนทีจะออก A B C แต่ออก A A A) ไม่แน่ใจ ว่า ใส่ อะไรผิดอะไร รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

 

//แก้ไขใหม่

$n=0; do { $n ++ ;

$definitions['planned']['phase'][$n]['name'] = $row_rsJob['job_name'] ;
$definitions['planned']['phase'][$n]['start'] = mktime(0,0,0,$jobStart[1],$jobStart[2],$jobStart[0]);
$definitions['planned']['phase'][$n]['end'] = mktime(0,0,0,$jobEnd[1],$jobEnd[2],$jobEnd[0]);

} while ($row_rsJob = mysql_fetch_assoc($rsJob));

23 ธ.ค. 2551 เวลา 12:03 น. 4 2,540
^