A-AA+then

Ajax Alert

2,646
อยากจะให้มันฟ้องเวลาผมจะเลือกลบรายการคร้บ

 คือผมทำหน้าเพจไว้ เป็น home.php
 แล้วดึงหน้า data.php มาแสดงด้วย ajax
 และได้ใช้คำสั่งให้มัน alet ยืนยันการลบข้อมูลด้วย javascript  ผลคือ มันเงียบฉี่ !?

ขอคำแนะนำด้วยครับ  

(อยากได้เป็นโค้ดครับ)

1 ความคิดเห็น

if (confirm('คุณแน่ใจที่จะลบรายการนี้ ?'))
{
 // do delete
}
1
^