เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บมาสเตอร์ Goragod.com

กรกฎ วิริยะ (Goragod Wiriya)
Web Developer

เจ้าของ และเว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ในกลุ่ม Goragod.com


วัตถุประสงค์ ของเว็บไซต์ในกลุ่มเพื่อเผยแพร่ผลงานความรู้ต่างๆ และเป็นแหล่งความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ โดยในปัจจุบันผมได้เน้นไปที่การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย PHP และ AJAX โดยเฉพาะ

ผลิตภัณท์และบริการ สำหรับโปรแกรมที่ทำการจำหน่ายในขณะนี้ ได้แก่

  1. ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป GCMS และ CMS ฟรี
  2. บริการ Web Hosting
  3. บริการรับจดโดเมน
  4. Kotchasan PHP web Framework
  5. Admin Framework by Kotchasan
  6. Somtum PHP micro Framework
  7. และยังเป็นเจ้าของโปรแกรมหลายตัวที่แจกฟรีอยู่เว็บหลัก Kotchasan.com
  8. ระบบเว็บไซต์อื่นๆ ให้ติดต่อสอบถาม

การโอนเงินหรือบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือเว็บไซต์ให้คงอยู่ต่อไป หรือ เพื่อเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อย ให้แก่ผู้ออกแบบ

^