A-AA+then

ทำการปรับปรุงระบบค้นหาบทความใหม่

1.เพิ่มเติมความสามารถในการค้นหาเป็นประโยคหรือหลายคำ
2.จัดการเรียงลำดับผลลัพท์ข้อมูลใหม่ โดยให้ผลลัพท์ที่ใกล้เคียงที่สุดแสดงในหน้าแรก (เหมือนการค้นหาด้วย Google)
3.ติดตั้ง Cached สำหรับเพิ่มความเร็วในการค้นหา (จะสังเกตุเห็นว่า ความเร็วในการประมวลผลซ้ำจะเร็วขึ้น)

Relate

^