Ubuntu 9.10 Login เป็น root

บน Ubuntu 9.10 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชั่นก่อนๆค่อนข้างมาก เมนูต่างๆ อาจไม่เหมือนกับที่เคยพบมา การ Login เป็น root ก็เช่นกัน จะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย

การจะ Login เป็น root ได้ เราต้องกำหนด Password ให้กับ root ก่อน ดังนี้
sudo su

อันดับแรก พิมพ์คำสั่งด้านบนก่อน
sudo passwd root

เมื่อพิมพ์คำสั้งนี้แล้ว จะมีคำถาม ถาม password ให้กรอกรหัสผ่านของ root ที่ต้องการลงไป (2 ครั้ง)

หลังจากนี้ ให้ logout ออก แล้ว login ใหม่โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านของ root
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 19 ส.ค. 2553 เปิดดู 8,931 ป้ายกำกับ UBUNTU
^