Template ของ GCMS (Optimism)

Template อีกตัวของ GCMS ครับ


การติดตั้ง ให้ ติดตั้งทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ skin/ ประมาณนี้

skin/optimism

แล้วทำการกำหนด $config[skin] = 'skin/optimism/'; ใน bin/config.php

ดาวน์โหลด Optimism rar (393)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 30 มิ.ย. 2551 เปิดดู 13,360 ป้ายกำกับ CMS
^