A-AA+then

Template อีกตัวของ GCMS ครับ


การติดตั้ง ให้ ติดตั้งทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ skin/ ประมาณนี้

skin/optimism

แล้วทำการกำหนด $config[skin] = 'skin/optimism/'; ใน bin/config.php

ดาวน์โหลด Optimism rar (386)

CMS

Relate

^