Javascript เปลี่ยนสีพื้นหลังของ iframe

ปกติแล้ว เราสามารถกำหนด สีพื้นหลังของ element ได้ด้วย property style.backgroundColor แต่สำหรับ iframe แล้ว บน ie มีวิธีการอ้างถึง iframe ที่ต่างจาก element ทั่วไปของ browser อื่นๆ ทำให้ไม่สามารถกำหนด สีพื้นหลัง ด้วยวิธีเดียวกันได้

if (document.all) document.frames(frameId).document.bgColor = '#000000';
else document.getElementById(frameId).style.backgroundColor='#000000';

โค้ดด้านบน เป็นการกำหนดสีพื้นหลังให้กับ iframe (cross browser) ตัวอย่าง เป็นการกำหนดให้มีพื้นหลังเป็นสีดำ

ถ้าต้องการให้โปร่งใสก็ใช้ 'transparent' แทนค่าสีครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 04 ส.ค. 2553 เปิดดู 12,699 ป้ายกำกับ Javascript
^