HTML Microdata สำหรับ E-Commerce

Microdata ช่วยให้สินค้าของคุณมีอันดับในการค้นหาที่ดีขึ้นบน Search Engine เนื่องจากเว็บที่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น จะช่วย Search Engine ในการตัดสินใจแสดงผลการค้นหาได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากมีการค้นหา เครื่องรับโทรทัศน์ Sony ราคา 10000 บาท สำหรับการค้นหาบนเว็บทั่วๆไปจะเป็นการค้นหาที่มาจากเนื่อหาทั้งหมดบนเว็บ ซึ่งอาจทำให้ผลการค้นหาไม่ตรงกับที่ต้องการนัก เช่น อาจค้นหาได้หน้าที่มีข้อความ Sony รุ่น 10000 มาแทนได้ แต่ถ้าเราระบุ Microdata ลงไป การค้นหาราคา สามารถหาได้จากฟิลด์ข้อมูลที่ระบุไว้ว่าเป็นราคาสินค้าได้เลย ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพท์การค้นหาที่แม่นยำกว่า
 

องค์ประกอบสำหรับหน้าแสดงสินค้า


องค์ประกอบที่ดีของหน้าเว็บจะช่วยให้สินค้าของเราดูโดดเด่นน่าสนใจขึ้น ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ควรมีสำหรับหน้าแสดงสินค้าได้แก่
 
  • tag <h1> ควรอยู่ที่ด้านบนของหน้า ใช้สำหรับระบุชื่อของผลิตภัณฑ์
  • รูปภาพของสินค้าควรจะอยู่ถัดจากชื่อสินค้า
  • ราคาและรายละเอียดอื่นๆของสินค้า ควรวางไว้ด้านข้างของรูปสินค้า
  • คุณสมบัติของสินค้า (Featured) และความคิดเห็นต่อสินค้า (Reviews) ควรวางไว้ด้านล่างของหน้า
นอกจากนี้ การมีเนื้อหาที่ Search Engine เข้าใจ จะช่วยให้ Search Engine ตีความและจัดการแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยการใส่ Markup ด้วย Microdata
 

การประกาศ Markup สำหรับการแสดงสินค้า
 

  • อย่างแรกเลยคือเว็บของคุณต้องเป็น HTML5 เนื่องจาก Microdata ถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกับ HTML5 เท่านั้นนะครับ
  • ประกาศ itemscope และ itemtype เพื่อระบุว่าเป็นชนิด Product

<section itemscope itemtype=http://schema.org/Product>
........
</section>

 

องค์ประกอบอื่นๆที่ควรมีสำหรับหน้าแสดงสินค้า


ชื่อสินค้า (Product Names)
<header><h1 itemprop=name>Goragod Content Management System</h1></header>

รูปภาพของสินค้า (Product Images)
<img itemprop=image src="https://www.goragod.com/product.jpg" alt="Keywords">

ยี่ห้อของสินค้า (Brand Name)
<p itemprop=brand itemscope itemtype=http://schema.org/Organization>ยี่ห้อ : <span itemprop=name>GCMS</span></span></p>

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า (Product Description)
<p>รายละเอียด : <span itemprop=description>GCMS เป็น ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ด้วย Ajax....</span></p>

รุ่น (Model Number)
<p>เวอร์ชั่น : <span itemprop=model>6.0.3</span></p>

ราคา และ ส่วนลด (Prices and Discounts)
<p itemprop=offers itemscope itemtype=http://schema.org/Offer>
ราคา <span itemprop=price>1000</span> <span itemprop=priceCurrency content=THB>บาท</span>
</p>

สถานะสินค้า (Availability)
<link itemprop=availability href=http://schema.org/InStock>
 

ความคิดเห็นต่อสินค้า (Reviews)


ความคิดเห็นต่อสินค้าจะช่วยให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าง่ายขึ้น รวมถึงเราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
<article>
<header><h1>Reviews</h1></header>
<section itemprop=review itemscope itemtype=http://schema.org/Review>
<p>เมื่อ <meta itemprop=datePublished content=2013-03-01>1 มีนาคม 2556</p>
<p>โดย <span itemprop=author>Goragod Wiriya</span></p>
<p itemprop=description>สุดยอดเลยครับ</p>
</section>
<section>......</section>
<section>......</section>
</article>

ตัวอย่าง https://www.goragod.com/ex/product.html
ผลทดสอบการอ่านค่าจากตัวอย่างของ Google http://www.google.com/.......html
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 28 ก.พ. 2556 เปิดดู 11,241 ป้ายกำกับ HTML5Microdata
^