CSS Cursors properties

ตารางแสดง ค่า property ต่างๆของ Cursors ที่สามารถกำหนดได้บน Browser ด้วย CSS

ชื่อ ตัวอย่าง (เลื่อนเมาส์ไปบนชื่อเพื่อดูตัวอย่าง)
default cursor:default
crosshair cursor:crosshair
hand cursor:hand
pointer cursor:pointer
move cursor:move
text cursor:text
wait cursor:wait
help cursor:help
n-resize cursor:n-resize
ne-resize cursor:ne-resize
e-resize cursor:e-resize
se-resize cursor:se-resize
s-resize cursor:s-resize
sw-resize cursor:sw-resize
w-resize cursor:w-resize
nw-resize cursor:nw-resize
progress cursor:progress
not-allowed cursor:not-allowed
no-drop cursor:no-drop
vertical-text cursor:vertical-text
all-scroll cursor:all-scroll
col-resize cursor:col-resize
row-resize cursor:row-resize
cursor:url(uri) (กำหนดเองที่ uri) cursor:url(uri)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2551 เปิดดู 11,734 ป้ายกำกับ CSS
^