ให้ menu ด้วย Javascript อยู่บน flash

flash มักจะอยู่บนสุดเหนือ object อื่นๆ ลองใส่โค้ดนี้ให้กับ parameter ของ flash ดู เพื่อไม่ให้ flash ไปบัง object อื่นๆ

เพิ่มเติม parameter นี้ให้กับ โค้ดของ flash ครับ

<param name="wmode" value="transparent">

Related

^