ใช้ VS Code แก้ไขโค้ดออนไลน์ด้วย Remote Workspace

extension อีกตัวที่ผมเอาไว้ใช้แก้ไขโค้ดแบบด่วนๆบน Server ที่สามารถรองรับ Server หลายรูปแบบเช่น Asure Dropbox หรือแม้กระทั่ง FTP Server ทั่วๆไป ด้วย Remote Workspace extension

Remote Workspace เป็น extension ที่เอาไว้เปิดและแก้ไขไฟล์บน Server โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดกลับลงมาก่อน โดยมันสามารถแสดง Explorer ได้เหมือนกับไฟล์ที่อยู่บนเครื่อง ช่วยให้การแก้ไขแบบด่วนๆทำได้ง่ายๆ

การติดตั้ง กด Ctrl + P แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง แล้วกด enter
ext install vscode-remote-workspace


ทำการบันทึก workspace โดยเลือกเมนู Save Workspace As เป็นชื่อของ workspace ที่ต้องการ เช่น demo จะได้เป็นไฟล์ demo.code-workspace เสร็จแล้วให้ปิด VS Code ไปก่อน แล้วให้เปิดไฟล์ demo.code-workspace  ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อแก้ไข แล้วทำการแก้ไขหรือใส่คำสั่งดังด้านล่างลงไป
{
  "folders": [{
    "uri": "ftp://user:password@host:port/path/to/folder/",
    "name": "My FTP folder"
  }],
  "settings": {}
}

แก้ไขตรง
 • uri ให้เป็นค่าติดตั้ง ftp ที่ต้องการ
  • user username ของ FTP
  • password รหัสผ่านของ FTP
  • host หมายเลข IP หรือโดเมน เช่น goragod.com
  • :port สำหรับระบุหมายเลขพอร์ต เช่น FTP คือ 21 (ถ้าใช้ค่าเริ่มต้นไม่ต้องระบุ)
  • /path/to/folder/ ไดเร็คทอรี่บน Server ที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุ จะใช้ค่าที่กำหนดโดย FTP
 • name ตั้งชื่อ workspace ที่ต้องการ
เสร็จแล้วก็ใช้ VS Code เปิด workspace ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้ VS Code ทำการอ่านข้อมูลบน Server ให้เรียบร้อยแล้วค่อยใช้งาน

สำหรับการเชื่อมต่อกับ Server แบบอื่นๆให้ดูคำอธิบายที่ VS Code เลยนะครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 06 มิ.ย. 2561 เปิดดู 11,246 ป้ายกำกับ VS Code
^