ใช้งาน Webcam เป็น Barcode Reader บน Linux

บทความนี้จะจำลองการใช้กล้อง Webcam ของคอมพิวเตอร์เป็นแสกนเนอร์อ่านบาร์โค้ด แถมยังสามารถส่งบาร์โค้ดไปยัง PHP ได้ด้วย

ก่อนอื่น ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นก่อนครับ
sudo apt-get install libx11-dev x11proto-xext-dev libxt-dev libxtst-dev zbarcam
wget http://www.shallowsky.com/.../crikey-0.8.3.tar.gz
tar -xzf crikey-0.8.3.tar.gz
cd crikey-0.8.3
make
sudo cp crikey /usr/local/bin

เรียกใช้งานพิมพ์คำสั่งนี้เลยครับ
zbarcam --raw /dev/video0 | crikey -i

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง zbar ขึ้นมา ซึ่งถ้าถูกต้องจะต้องเห็นภาพหน้าจอ Webcam ปกติ จากนั้นให้เอาเมาส์คลิกไปที่ Input ที่ต้องการรับค่าจาก Barcode (หรือให้โฟกัสตกไปอยู่ที่ Input ตัวที่ต้องการ) จากนั้นเอาบาร์โค้ดที่ต้องการอ่านส่องไปยัง Webcam ถ้าสามารถอ่านได้จะมีรหัสบาร์โค้ดส่งไปยัง Input ทันที (ค่าบาร์โค้ดจะส่งไปพร้อมกับรหัส Enter ตามมาตรฐาน)
ในกรณีที่ต้องการอ่านจาก USB Webcam ให้เปลี่ยน /dev/video0 เป็นไดร์เวอร์อื่น เช่น /dev/video1
หมายเหตุ จากการทดสอบ QR Code จะอ่านได้เร็วที่สุด และการอ่านจะยากหรือง่ายขึ้นกับคุณภาพของตัว Webcam และสภาพแสง ตอนที่ผมทดสอบผมใช้ภาพบาร์โค้ดจากมือถือครับ เนื่องจากมีความสว่างและความคมชัดสูงกว่าการอ่านจากกระดาษ
^