โปรแกรม Telephone Recorder

โปรแกรมนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมประยุกต์ใช้เข้ากับพอร์ตขนานแต่ก็คงจะยุ่งยากพอควร ถ้าท่านไม่ใช่นักอิเลคทรอนิคส์ เนื่องจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ค่อนข้างซับซ้อน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม ผมจะนำมาลงไว้ให้ในโอกาสหน้านะครับ
  
  คุณสมบัติของโปรแรม
  1.บันทึกอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ แต่จะไม่บันทึกถ้าใช้ Modem ต่อ Internet
  2.บันทึกเรียงตามลำดับวัน-เวลาเริ่มต้น จนถึงเวลาหยุด
  3.มีโปรแกรมฟังการบันทึกมาพร้อมในชุด เป็นตัวโปรแกรมต่างหาก
  4.ทำงานบน System tray แสดงสถานะของคู่สาย
  5.เริ่มต้นทำงานพร้อมวินโดวส์ พร้อมทั้งมีรหัสผ่านป้องกันการใช้งานจากผู้อื่น


คู่มือการใช้งาน
คงไม่ต้องอธิบายมากเนื่องจากตัวโปรแกรมมี Interface เป็นภาษาไทยอยู่แล้ว ส่วนสำคัญที่ต้องพูดถึงคงได้แก่

อินพุทพอร์ตสำหรับตรวจสอบการยกหู เมื่อมีการยกหูพอร์ตนี้จะถูกชอร์ทลง Ground จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการยกหู จากค่าที่ให้มาเราจะใช้ขา10 ของ Parallel Port ต่อเข้ากับวงจรตรวจสอบ (สามารถใช้ได้จาก 3 - 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่า Input อื่นๆ)

เอาท์พุทพอร์ตเมื่อมีการยกหู เป็นสัญญานไฟออกไปควบคุมอุปกรณ์ตรวจสอบการยกหูเพื่อแจ้งว่ามีการบันทึกเกิดขึ้น จากค่าที่ให้มาเราจะใช้ขา 3 ของ ของ Parallel Port ต่อเข้ากับวงจรตรวจสอบ (สามารถใช้ได้จาก 0 - 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่า Input อื่นๆ)

อินพุทพอร์ตสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อ ตัวนี้จะต้องต่อขาของ Parallel Port ที่ตรงกับที่ระบุไว้ลง Ground อยู่เสมอเพื่อการตรวจสอบว่า มีการต่ออุปกรณ์เข้าที่ Parallel Port หรือไม่ จากค่าที่ให้มาเราจะต่อขา 11 รวมกับ ขา 24 (สามารถใช้ได้จาก 3 - 7 แต่ต้องไม่ซ้ำกับค่าอื่นแต่สามารถซ้ำกับโปรแกรมอื่นได้ที่มีหน้าที่เหมือนกัน)
rar (314)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 16,093 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^