โปรแกรม Quick

โปรแกรมสร้างเส้นทางลัดในการเปิดโปรแกรมให้ง่ายขึ้น ทำงานบน System Tray พร้อมปลั๊กอิน Quick Copy ที่จะช่วยให้คุณ Copy ไฟล์ได้ง่ายขึ้น
โปรแกรมนี้ แรกเริ่มเดิมทีผมตั้งใจจะเอาไว้แก้ปัญหาหลักๆ 2 เรื่องของ วินโดวส์คือ
1.Short Cut ของโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่มี Setup ทำให้เวลาติดตั้งเครื่องใหม่ที ต้องมาคอยสร้าง Short Cut เอง ตลอดเวลา รวมถึงบางทีมี Short Cut จำนวนมาก แต่ไม่อยากเอาไปไว้ที่ Desk Top หรือ Start Menu ให้ดูรก
2.การสำเนาไฟล์ของ วินโดวส์ โดยเฉพาะบนแผ่น CD หากมีบางไฟล์สำเนาไม่ได้ Windows ก็จะเกิด error และหยุดการสำเนา ทำให้ไม่รู้ว่า สำเนาไปถึงไหนแล้ว หรือ ไฟล์ใดที่มีปัญหาการสำเนา

ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยโปรแกรม Quick นี้
Quick Copy ช่วยให้คุณ Copy ไฟล์ได้สะดวกกว่าการ Copy บนวินโดวส์ เนื่องจาก บนวินโดวส์ถ้าการ Copy เกิด error ขึ้นวินโดวส์จะหยุดการ Copy ทำให้เราไม่รู้ว่าเรา Copy ไปถึงไหนแล้ว Quick Copy จะไม่หยุดการ Copy หากไม่สามารถ Copy ได้แต่จะแสดงให้เรารู้ว่าไฟล์ใดไม่ถูก Copy และเราสามารถกลับมา Copy ใหม่ซ้ำได้หากต้องการ โดยที่ไม่ต้องเริ่ม Copy ใหม่ทั้งหมด
rar (211)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2554 เปิดดู 10,550 ป้ายกำกับ ProgramDelphi
^